Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

TASDİK HİZMETLERİ
-  Gerçek ve Tüzel Kişilerin (Şirketlerin, Dernek ve Vakıflar ile Bunların İşletme ve Teşebbüslerinin) Mali Tablolarının, Vergi Kanunlarına Göre Verilmiş Beyanlarını, Vergi Kanunlarıyla İlgili Taleplerini, İlgili Mevzuat, Vergi Kanunları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kurallarına göre incelenmesi ve tasdiki işlemeleri
- Şirketlerin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve Beyanlarının tasdiki
- Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarının tasdiki
- ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri ve tasdiki
- Gerçek Kişilere Ait İşletme ve Teşebbüslerinin Dönem Sonu Mali Tablo ve Beyanlarının tasdiki
- Kamu Borçları Erteleme ve Taksitlendirme Talepleri Değerlendirmeleri
- Yatırım İndirimi İşlemlerinin tasdiki
- Vergi Muafiyet ve İstisnalarının tasdiki
- İştirak Kazançlarının tasdiki
- Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirlik Uygulamaları ve tasdiki
- Dernek ve Vakıfların Muafiyetle ilgili İşlemlerinin tasdiki
- Diğer Teşvik, İstisna ve Muafiyetle ilgili İşlemleri ve tasdiki
- 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası İşlemleri ve tasdiki
- Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonlarını tasdiki 
- İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi İşlemlerinin denetlenmesi ve tasdiki
- TÜBİTAK ve Ar-Ge Harcamalarının Tasdiki
- Özel Amaçlı Diğer Tasdikler

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
- Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi,
- Kurumsal Vergi Danışmanlığı, 
- Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,
- Bireysel Vergi Danışmanlığı,
- Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı, 
- Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar,
- Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar,
- Serbest Bölge uygulamaları ve danışmanlığı,
- Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlıkları 
- Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,
- Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,
- Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünme Danışmanlığı 
- Yeniden Yapılandırma (Revizyon)
- Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri,
- Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
- Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar, 
- Yerli-Yabancı Şirket Kuruluşları,
- Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri,
- Sermaye Piyasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Yatırım Teşvik Mevzuatı, 
- Danışmanlıkları İç Denetim-İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı,
- Şirketler Hukuku ve Şirketler Muhasebesi Danışmanlığı,
- Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı,
- Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı,


DENETİM HİZMETLERİ
- Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması,
- Sektör analizleri ve şirketin sektör içindeki yerinin tespitine yönelik çalışmalar,
- Talep edilecek diğer konular (Satın alınacak veya ortak olunacak şirket varlıklarının değerlenmesi)
- Uluslararası Muhasebe Standartları (UFRS), Türkiye Denetim Standartlarına  (TDS) uygun olarak mali denetimlerinin yapılması ve raporlanması,
- Vergi Denetimi,
- Şirket yetkililerinin talep ettiği özel raporların hazırlanması (Sınırlı inceleme ve raporlamalar)                                                          
- İç Denetim,
- Karlılık ve Verimlilik Denetimi,
- Şirket Devir, Satın Alma ve Değerleme Denetimi
- Özel Amaçlı Diğer Denetimler