PROF. DR. MUHARREM ÖZDEMİR

PROF. DR. MUHARREM ÖZDEMİR

1977 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümünden mezun olan Özdemir, 1979 yılında Sakarya Üniversitesinde (o zamanki adıyla  Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde) İşletme Mühendisliği Asistanı olarak çalışmaya başlamış, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini ve 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’nda; 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör olan Özdemir, bulunduğu üniversitenin idari kademelerinde; Bölüm Başkanlıkları, Yüksekokul Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı vb. gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 

Özdemir, emekliliğe kadar geçen sürede, Finansal Yönetim, Finansal Planlama ve Bütçeleme, Finansal Analiz ve Teknikleri, Yatırım Projelerinin Değerlemesi, Yatırım Fonları, Risk Sermayesi, Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymetler Analizi, Uluslararası Sermaye Pazarları, Finansal Kurumlar Yönetimi, Risk Yönetimi, Finansal Türevler vb. gibi Finans ve Sermaye Piyasaları Alanları ile Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim konularında üniversite çevrelerinde çeşitli dersler vermiş, araştırmalar yapmış, seminer ve sempozyum bildirileri hazırlıklarında bulunmuştur. Özdemir’in 2016 yılında 3. Baskısını yaptığı “Finansal Yönetim”  adında bir kitabı ile kendi ilgi alanda çeşitli bilimsel çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır.

Özdemir, 1996 yılında “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden (TURMOB)” Yeminli Mali Müşavirlik Belgesini almış ve o zamanki kanun gereği kısmi statüye ayrılarak, 1998 yılından itibaren çalışanlar listesine girerek fiili olarak bu mesleği yürütmeye başlamıştır. 

2000 yılında Sakarya Üniversitesinden emekli olduktan sonra, 1998 Yılı başından itibaren günümüze kadar 20 yıldır Yeminli Mali Müşavir olarak çalışan Özdemir, ayrıca bazı Bağımsız Denetim ve YMM Şirketlerinin kuruluşunda ve yönetimlerinde aktif olarak yer almıştır. Özdemir, söz konusu süre içinde, zaman zaman bazı Vakıf Üniversitelerinde kendi uzmanlık alanıyla ilgili dersler vermiş ve imkân buldukça vermeye de devam etmektedir.

 
 

Özdemir, 1998-2018 yılları arasında iş hayatına yönelik olarak önemli deneyimler kazanmıştır. Vergi Denetimi başta olmak üzere, Mali Tablo (Bilanço, Gelir Tablosu) Denetimleri ve ihtiyaca uygun diğer Özel Denetimler konusunda da uzmanlık ve bilgi birikimine sahip olmuştur. 1999 yılında kurmuş olduğu “Akademik Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ.” ile sayıları yüzlerle ifade edilen Orta ve Büyük Ölçekli birçok şirketle çalışarak, bu şirketlere Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri yanında, Mali Danışmanlık Hizmetleri de sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

Halen, Akademik Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ.” nin Kurucu ve Yönetici ortağı olup bu şirkette görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.